06 - 427 282 97       massage@relaxinbalance.nl

Alles is met elkaar verbonden

Holisme is de erkenning dat we meer dan alleen een complex samenspel van cellen zijn.

Holisme uitgelegd

Holisme (holistic in het Engels) is afgeleid van de oude Griekse uitdrukking 'holos', wat 'geheel' betekent. Het is een goed onderbouwde levensovertuiging en visie, die gebaseerd is op inclusiviteit en samenhang. Alle factoren die (mogelijk) van invloed zijn worden in ogenschouw genomen. Holisme is daarom per definitie non-dualistisch en baseert zich op verbinding in plaats van separatie of isolatie.

Een holistische behandeling doelt daarom op een werkwijze die alle samenhangende aspecten in ogenschouw neemt. Hierbij wordt bijvoorbeeld naar de samenhang van het fysieke, energetische, emotionele, mentale en de spirituele aspecten gekeken. Dit betekent dat er bij een holistische behandeling altijd oog is voor het tastbare zoals de fysieke conditie en lichaamshouding, maar ook voor de rol van de psychische staat, emotionele balans en energetische processen.

Leven bestaat dankzij vele complexe en energetische interacties. Veel interacties kunnen we niet zomaar waarnemen met onze eerste 5 zintuigen. Het elektromagnetisch veld van ons lichaam kunnen we bijvoorbeeld zelf doorgaans niet zien, horen, voelen, ruiken, proeven of aanraken. Desondanks weten we dat het een zeer krachtig energetisch veld is, dat op een aantal meter afstand met de juiste apparatuur duidelijk meetbaar en zichtbaar te maken is.

Mensen zijn elektrische, energetische wezens en bestaan uitsluitend uit trillende deeltjes en op basis van energetische interacties. Om deze reden verdient het lichaam ook een aanpak die op dezelfde visie berust.

Een holistische behandeling is dus veel meer dan alleen een ontspannende beleving. Het gaat hierbij ook om bewustzijn, emoties en de juiste intentie om energie in balans te brengen. Holistische behandelingen zijn uiteraard voor iedereen geschikt die zich met deze visie kan identificeren, maar in het bijzonder voor;

  • Mensen die worstelen met overmatige of langdurige stress, mentale druk en sombere gevoelens.
  • Hoog sensitieve mensen (HSP).
  • Mensen die lijden aan hardnekkige slaapstoornissen.
  • Mensen die problemen hebben met hun energiebalans.
  • Mensen die geen of weinig vooruitgang boeken met reguliere behandelmethodes.

Interesse gewekt?

Boek dan een holistische behandeling en ervaar je eigen innerlijke universum.

Holistic is the way you are